Werkwijze:

Ik zoek op een brede manier naar de oorzaak van de klachten of onvrede.
Met een brede manier bedoel ik: ik kijk naar de thuissituatie, de werkkring, sociale omgeving, levenshouding en gezin van herkomst. Als ik in grote lijnen weet waar "het zit", gaan we daar samen mee aan de slag.

De ervaring die u in dat proces opdoet varieert van "veel moeilijker dan ik dacht" tot "heel goed en heel fijn" en alles wat daar tussenin zit.
Het gevoel van de cliënt staat centraal en het toegenomen inzicht verheldert dat.
Alles mag er zijn en aan bod komen. Hierdoor ontstaat een sfeer van vrijheid en diepgang.
Existentiële thema's en dilemma's spelen soms ook.
De officiële termen voor deze manier van werken luiden: cliëntgericht, psychodynamisch, systeemgericht en lichaamsgericht.

~ Analytische Tekentherapie:
Vaak adviseer ik om een probleem te benaderen via het maken van een tekening. Deze techniek brengt de cliënt snel naar zijn/haar gevoel, waardoor er veel makkelijker inzicht ontstaat in de exacte aard van de problematiek.

~ Lichaamsgericht:
Het net opgedane inzicht verbind ik met het lichaam.
Hierdoor raakt de prille ervaring stevig verankerd. De verandering is zo veel meer gegarandeerd.

~ Spiritueel:
Ik geloof zelf in een kracht die ons allen steunt en kent. Vanzelfsprekend heeft mijn levenshouding een weerslag op mijn manier van werken, maar niet nadrukkelijk: ik predik niets.
Wel komt deze houding tot uitdrukking in mijn kernkwaliteiten:
open, deskundig, grondig, speels en dienstbaar.

Mijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de problematiek van jongeren vanaf vijftien jaar.
Sinds enige tijd behandel ik ook kinderen. Zie onder de link: Kinderen.

Ik heb ruim vijfentwintig jaar ervaring in mijn eerstelijnspraktijk in Putten. (Voorheen ook in Nijkerk)
Copyright: evanaller
Contact & E-mail
Evelien van Aller
Gz-Psycholoog
Nijmegen Lent
Tel: 024-3020017