Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)
Maliebaan 50 B 3581 CS, Utrecht Telefoon: 030 - 2364338 E-mail: nvvp@tip.nl <mailto:nvvp@tip.nl> Website: www.nvvp.nl <http://www.nvvp.nl>
De database van de NVVP bevat namen en adressen van vrijgevestigde psychotherapeuten in heel Nederland. Tevens wordt zo mogelijk bij elke praktijk vermeld wat de wachttijden voor een behandeling zijn.
De database vindt u op <www.nvvp.nl/zoek/index.html>

Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP) Maliebaan 50 B 3581 CS, Utrecht Telefoon: 030 - 2522044 E-mail: vcgp@knoware.nl <mailto:vcgp@knoware.nl> Website: www.vcgp.nl <http://www.vcgp.nl>

Stichting Kenniscentrum Werkbeleving Burn-out informatielijn:0900-20 21 699 Bezoekadres: Leonard Springerlaan 23 Correspondentieadres: Postbus 780 9700 AT Groningen Website:www.stkcw.nl <http://www.stkcw.nl> E-mail: "reactie@stkcw.nl

De Stichting Kenniscentrum Werkdrukbeleving zet zich in voor ondersteuning bij aanpak van werkdruk en stress en preventie van burn-out. Wilt u informatie of weten wat de stichting voor u kan betekenen?
Bezoek dan de site of neem contact op met de burn-out informatielijn: 0900-20 21 699.

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) Maliebaan 50 B 3581 CS, Utrecht Telefoon: 030 - 2510161
E-mail: nvpst@euronet.nl <mailto:nvpst@euronet.nl> Website: www.psychotherapie.nl <http://www.psychotherapie.nl> Telefonisch bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en woensdag van 9.00 tot 13.00 uur. Op vrijdag is het bureau gesloten.

Cliëntenorganisaties: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF)
Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon: 030 - 2970303 E-mail: npcf@npcf.nl <mailto:npcf@npcf.nl> Website: www.spin.nl <http://www.spin.nl>
Bij de NP/CF kunt u adressen van de regionale patiënten/consumenten platforms en de Informatie- en Klachtbureaus Gezondheidszorg opvragen.

Stichting Pandora
Bezoekadres: 2e Constantijn Huygensstraat 77, Amsterdam Postadres: Postbus 75622 1070 AP, Amsterdam Telefoon: 020 - 6851171 E-mail: pandora@xs4all.nl <mailto:pandora@xs4all.nl> Website: www.xs4all.nl/~pandora <http://www.xs4all.nl/~pandora> Pandora zet zich in voor (ex)psychiatrische patiënten in een maatschappelijk context.
Cliënten kunnen bellen voor informatie en advies op maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur.

Stichting Korrelatie
Postbus 9484 3506 GL, Utrecht Telefoon: 030 - 2331335 E-mail: vraag@korrelatie.nl <mailto:vraag@korrelatie.nl> Website: www.korrelatie.nl <http://www.korrelatie.nl>

Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg
Postbus 645 3500 AP, Utrecht Telefoondienst voor informatie, advies en steun: 030 - 2521812 Bereikbaar: dinsdag t/m donderdag van 11.00-15.00 uur.
Depressie Stichting Telefoon: 0900 - 9039039

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Postbus 20062 3502 LB, Utrecht Telefoon: 030 - 2823303 E-mail: nvvp@xs4all.nl <mailto:nvvp@xs4all.nl> Website: www.nvvp.net <http://www.nvvp.net>

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Afdeling Publieksvoorlichting Postbus 20350 2500 EJ, Den Haag Telefoon: 070 - 3407890 Website: www.minvws.nl <http://www.minvws.nl>

Ministerie van Justitie Afdeling Publieksvoorlichting Postbus 20301 2500 EH, Den Haag Telefoon: 070 - 3706850 Website: www.minjust.nl <http://www.minjust.nl>

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
Postbus 175 3956 ZV, Leersum Telefoon: 0343 - 451231 E-mail: nvppnl@hotmail.com <mailto:nvppnl@hotmail.com>

Vereniging voor Gedragstherapie (VGt)
Maliebaan 50 B 3581 CS, Utrecht Telefoon: 030 - 2543054 E-mail: vgt@vgt-gedragstherapie.nl <mailto:vgt@vgt-gedragstherapie.nl> Website: www.vgt-gedragstherapie.nl <http://www.vgt-gedragstherapie.nl>

Nederlandse Vereniging voor Groeps-Psychotherapie (NVGP)
Maliebaan 50 B 3581 CS, Utrecht Telefoon: 030 - 6701425/6701426 E-mail: nvgp.7@wxs.nl <mailto:nvgp.7@wxs.nl>
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) WG-plein 209 1054 SE, Amsterdam Telefoon: 020 - 6123078 E-mail: nvrg@xs4all.nl <mailto:nvrg@xs4all.nl>

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) Maliebaan 50 B 3581 CS, Utrecht Telefoon: 030 - 2965348 E-mail: vkjp@hetnet.nl <mailto:vkjp@hetnet.nl>

Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid Postbus 5103 3502 JC, Utrecht Telefoon: 030 - 2971197 E-mail: info@nfgv.nl <mailto:info@nfgv.nl> Website: www.nfgv.nl <http://www.nfgv.nl> www.psychowijzer.nl <http://www.psychowijzer.nl> Netherlands School of Public Health, (NSPH) Admiraal Helfrichlaan 1 3527 KV, Utrecht Telefoon: 030 - 2913242 E-mail: nsph@nsph.nl <mailto:nsph@nsph.nl>
De NSPH verzorgt postacademisch onderwijs op het gebied van de public health. Gids voor de geestelijke gezondheid E-mail: info@hulpgids.nl <mailto:info@hulpgids.nl> Website: www.hulpgids.nl <http://www.hulpgids.nl>

Klachten
Voor klachten, daterend van na 1 april 1998, over een psychotherapeut kunt u terecht bij de verschillende regionale tuchtcolleges. Klachten over een vrijgevestigd psychotherapeut kunt u onder meer indienen bij de Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Flevoland, Gelderland) Postbus 10067 8000 GB, Zwolle Telefoon: 038 - 4289411 Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht) Postbus 84500 1080 BN, Amsterdam Telefoon: 020 - 5412776

Hoger beroep tegen een uitspraak van een regionaal tuchtcollege tekent u aan bij het:
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302 2500 EH, Den Haag Telefoon: 070 - 3813700 Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur.

Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 5850 2280 HW, Rijswijk Telefoon: 070 - 3407911 Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg Gelderland, Overijssel Postbus 9013 6800 DR, Arnhem Telefoon: 026 - 3528250 Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg Noord-Brabant, Zeeland Postbus 90137 5200 MA, Den Bosch Telefoon: 073 - 6158348 Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, Flevoland Postbus 2680 3500 GR, Utrecht Telefoon: 030 - 2338787

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)
Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht Telefoon: 030 - 2661661 Bereikbaar: tijdens kantooruren en maandag van 19.00 tot 22.00 uur. Hier kunt u terecht met vragen en klachten en voor adressen van de regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg.

Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg (SOKG) Kaap Hoorndreef 42 B 3563 AV, Utrecht Telefoon: 030 - 2610604 E-mail: secretariaat@sokg.nl <mailto:secretariaat@sokg.nl> Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ) Geldersekade 101 1011 EM, Amsterdam Telefoon: 020 - 6383728 Nederlandse Orde van Advocaten (NOA) Postbus 30851 2500 GW, Den Haag Telefoon: 070 - 3353535

Instituten in de regio:
St. Jansdal, Polikliniek psychiatrie: Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG, Harderwijk Telefoon: 0341-463757
Psychiatrie: stichting Meerkanten Postbus 1000, 3850 BA Ermelo Telefoon: 0341-566660 en 566520
Vestigingen in:
Putten, Nijkerk, Barneveld, Harderwijk, Nunspeet, 't Harde, Elburg, Emmeloord, Lelystad, Almere en Zeewolde
Bureau Jeugdzorg Touwbaan 88 3841 GA Harderwijk
Telefoon: 0341-427144

Psychologen in de regio:
Mw. Margreeth Corts, Ermelo

Overeige begeleidingsvormen:
Praktijk voor kunstzinnige begeleiding bij levensvragen "de Linde" Mw. Carolien Lindenberg, Voorthuizen
Telefoon: 0342-476606Bron: NVPEvelien van Aller
Gz-Psycholoog
Nijmegen Lent
Tel: 024-3020017